นายภิญโญ หอมไกล

   ^-^ บทความทางการศึกษา ^-^

 

ครูไทย 4.0 ตอนที่ 1 :
โดย ดิเรก พรสีมา อดีตประธานกรรมการคุรุสภา
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : เว็บครูบ้านนอก

ครูไทย 4.0 ตอนที่ 1 :
โดย ดิเรก พรสีมา อดีตประธานกรรมการคุรุสภา
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :เว็บครูบ้านนอก

 

รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม

พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560

รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร


ดาวน์โหลด
เอกสารห้องเรียนสีขาว

 

   ^-^ คลังความรู้ ^-^

^-^ คลังข้อสอบ ^-^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ^-^  กิจกรรม ชวค. ^-^   

กีฬาภายใน ชวค. ประจำปีการศึกษา 2561

 

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2561
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2-2561

 

พิธีถวายรราชสดุดี ชวค. 2561  
สืบสานประเพณีลอยกระทง ชวค. 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้